Gjutmodeller

Modeller efter 2-D och 3-D underlag

Kunskapen är gjuten...

Tillverkning av gjutmodeller efter ritning 2-D eller 3-D underlag. Även uppmätning och scanning av befintlig detalj för tillverkning av nya modeller i trä, plast eller aluminium.

Vi tillverkar modeller i gjutfrigolit för 0-serier samt vissa specialbeställningar.

Vi renoverar och modifierar även befintliga verktyg, modeller och formar.

Vi är här för att hjälpa dig, ring idag!